Downloads
Title:
Description:
Danske forsikringsbetingelser svarende til Institute Cargo Clauses (C)
Title:
Title:
Description:
Disse betingelser anvendes som standard til forsikring af strejkerisiko. Betingelserne svarer til Institute trikes Clauses (Cargo).
Title:
Title:
Title:
Title:
Title:
Description:
Udvidede Danske Betingelser. Finder anvendelse for nationale transporter i Danmark samt import til Danmark